Sổ tay hóa học 10 PDF năm 2020 link google

 Sổ tay hóa học 10 PDF năm 2020 link google driver

Ôn tập kiến thức cơ bản

1. Chất

2.Nguyên tử

3. Đơn chất - Hợp chất

4. Hóa trị

5. Phản ứng hóa học

6. Chuyển đổi giữa khối lượng - thể tịch - số mol

7. Tỉ khối của chất khí

8. Dung dịch

9. Pha chế dung dịch
Post a Comment

Previous Post Next Post

About