Sổ tay hóa học 10 PDF năm 2020 link google

 Sổ tay hóa học 10 PDF năm 2020 link google driver

Ôn tập kiến thức cơ bản

1. Chất

2.Nguyên tử

3. Đơn chất - Hợp chất

4. Hóa trị

5. Phản ứng hóa học

6. Chuyển đổi giữa khối lượng - thể tịch - số mol

7. Tỉ khối của chất khí

8. Dung dịch

9. Pha chế dung dịch
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX