ta.png

Tuyển chon 205 bài tập vô cơ và hữu cơ hay luyện thi đại học [PDF] link google

 Tuyển chon 205 bài tập vô cơ và hữu cơ hay luyện thi đại học 2020 [PDF] link google


439 câu lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chọn lọc
Tài liệu tham khảo dành cho học sinh 12 và giáo viên
Ôn luyện thi THPT quốc gia
Có bài tập chinh phục 8,9,10
Phân tích giải chi tiết và bình luận
Câu 1: Nhiệt phân hoàn toàn 30,225 gam  hỗn hợp chất rắn Y gồm K2MnO4, KMnO3, MnO2, KCl. Cho toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chưa 0,8 mol HCl đặc, đung nóng. Phần trăm khối lượng KMnO4 trong X là:
A. 39,2%      B. 66,7%       C. 33,33%          D. 60,8%
....


Post a Comment

Previous Post Next Post

About