ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

[PDF] Bộ đề nắm chắc 8+ THPT Quốc Gia 2021 Hồ Thức Thuận

 Bộ đề nắm chắc 8+ THPT Quốc Gia 2021 Hồ Thức Thuận PDF

Mclass test 2

bộ đề nắm chắc 8+ THPT Quốc gia 2021 thầy hồ thức thuận PDF

Các em thân mến

Khi các em cầm trên tay cuốn sách bộ đề nắm chắc 8+ Toán thầy cảm thấy rất vui vì chúng mình đã tìm thấy nhau

Với 8 năm kinh nghiệm trong nghề, đã tùng ôn luyện cho rất nhiều thế hệ học sinh

Cuốn sách Bộ đề nắm chắc 8+ môn Toán gồm 20 đề thi tinh hoa cho thầy biên soạn với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng

- Thành thạo giải đề theo cấu trúc

- Nắm vững và củng cố sâu kiến thức

- Rèn luyện và nâng cao kỹ năng làm bài

- Vững vàng tâm lí khi làm bài thi

DOWNLOAD PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post

About