ta.png

Sổ tay toán cấp 2 lớp 6 7 8 9 PDF link google driver Phạm Hồng Phượng

 Sổ tay toán cấp 2 lớp 6 7 8 9 PDF link google driver Phạm Hồng Phượng năm 2021


Năm 2021

Lý thuyết & công thức ĐẠI SỐ - HÌNH HỌC

Cung cấp đầy đủ kiến thức toán 6, 7, 8, 9

Tóm tắt công thức, phân dạng một số bài tập căn bản từng khối lớp, từng chương.

LÝ THUYẾT TOÁN THCS GỒM 4 LỚP:

Lớp 6: Gồm 3 chương đại và 2 chương hình

Lớp 7: Gồm 4 chương đại và 3 chương hình

Lớp 8: Gồm 4 chương đại và 4 chương hình

Lớp 9: Gồm 4 chương đại và 4 chương hình

Trong quá trình biên soạn sẽ có những thiết sót, chúng tôi mong nhận được sự góp ý chân thành của các đồng nghiệp và các em học sinh!

                                                            Tác giả


                                                    Phạm Hồng Phượng

Link download google driver


1 Comments

Previous Post Next Post

About