ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

Tổng hợp lý thuyết vật lý ôn tập THPT Quốc gia năm 2021 PDF link google drive

 


Tổng hợp lý thuyết vật lý ôn tập THPT Quốc gia năm 2021 PDF link google drive

Dao động cơ

Các dạng dao động

Dao động chuyển động qua lại quanh vị trí cân bằng

Dao động tuần hòa dao động được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau(chu kỳ)

Dao động duy trì dao động tắt dân được cung cấp thêm năng lượng sau mỗi chu kỳ mà không làm thay đổi chu kì riêng biên độ. VD Đồng hồ quả lắc.

Dao động cưỡng bức: lúc đầu hệ dao động với tần số riêng, chịu ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn. Sau giai đoạn chuyển tiếp sẽ dao động điều hòa

Các kiến thức lý thuyết và công thức vật lý đều có mặt ở đây

Lưu lại khi cần để tra cứu

Có thể in ra để học

Link download drive:

https://drive.google.com/file/d/1QwQm3TlTsVzUyLIBkifYolIXfk-cD_-e/view?usp=sharing

Chúc các em thành công trong các kì thi sắp tới!

Post a Comment

Previous Post Next Post

About