Bộ đề Toán tổng ôn chắc chắn 8+ - Lương Văn Huy

 Bộ đề Toán tổng ôn chắc chắn 8+ - Lương Văn Huy PDF

Các chuyên đề vd vdc

Bài tập đa dạng, đầy đủ

50 đề thưc chiến cực sát


Được biên soạn bởi thầy giáo Lương Văn Huy, tổng hợp lý thuyết, phân dạng, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, giúp học sinh chinh phục điểm 8 – 9 – 10 trong kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán.

Nội dung tài liệu toàn tập chuyên đề hàm số – Lương Văn Huy:
PHẦN 1. SỰ ĐƠN ĐIỆU VÀ ỨNG DỤNG.

PHẦN 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
II. CÁC DẠNG TOÁN.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

PHẦN 3. GTLN – GTNN CỦA HÀM SỐ.
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ.
II. CÁC DẠNG TOÁN.
III. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

PHẦN 4. TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
I. ĐỊNH NGHĨA.
II. CÁC VÍ DỤ.
III. TIỆM CẬN VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO.
IV. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

PHẦN 5. TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP.
III. BÀI TẬP VẬN DỤNG.

PHẦN 6. SỰ TƯƠNG GIAO.
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
II. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.
III. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
PHẦN 7.  NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ – BẢNG BIẾN THIÊN.

A – NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ.
B. NHẬN DẠNG BẢNG BIẾN THIÊN.
C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN.

PHẦN 9. BÀI TẬP TỔNG HỢP VD – VDC.1 Comments

  1. Admin để nó dọc cho em dễ đọc nhaaaa

    ReplyDelete
Previous Post Next Post

About