ta.png

Tổng hợp 100 đề thi thử toán THPT có lời giải chi tiết PDF

 Tổng hợp 100 đề thi thử toán THPT có lời giải chi tiết PDFĐề thi thử THPT Quốc gia  môn Toán trường THPT Yên Định 2 - Thanh Hóa, LATEX hóa: 

Biên soạn: Thầy Nguyễn Văn Sang & Phản biện: Thầy Dũng Lê

Câu 1. Hàm số y = x3 − 3x nghịch biến trên khoảng nào?

A. (−∞; −1). B. (−1; 1). C. (−∞; +∞). D. (0; +∞).

Câu 2. Hình trụ có diện tích xung quanh bằng 3πa2 và bán kính đáy bằng a. Chiều cao của hình

trụ đã cho bằng

A. 2a.                                B.2/3a.                           C. 3a.                            D.3/2a.

Câu 3. Cho hàm số y = f(x) xác định trên R \ {1}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có

bảng biến thiên như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

DOWNLOAD PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post

About