ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

20 đề tham khảo môn Toán học thầy Trịnh Trung Hiếu

 20 đề tham khảo môn Toán học thầy Trịnh Trung Hiếu

Luyện thi THPT môn Toán, luyện thi đại học toán 2021


ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2021 – MÔN TOÁN HỌC

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1

Câu 1. Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là

A.  4/3Bh                           B.  3Bh                    C. 1/3Bh                    D .Bh

Câu 4. Thể tích của khối hình hộp chữ nhật có các cạnh lần lượt là a, 2a, 3a bằng

A.6a3 .                  B.3a3 .                           C.3a .                D.2a3 

MỤC LỤC Trang

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1...........................................1

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2..........................................6

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 3.........................................11

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 4.........................................16

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 5.........................................21

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 6.........................................26

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 7.........................................31

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 8.........................................36

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 9.........................................42

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 10.......................................47

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 11.......................................52

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 12.......................................56

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 13.......................................61

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 14.......................................66

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 15.......................................71

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 16.......................................76

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 17.......................................81

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 18.......................................86

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 19.......................................91

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 20.......................................97

DOWNLOAD

Post a Comment

Previous Post Next Post

About