ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

499 bài tập vận dụng cao môn Hóa học tập 1 Thầy Phạm Thắng

 499 bài tập vận dụng cao tập 1 Thầy Phạm Thắng

Tập 1: Hóa hữu cơ

Chinh phục 9, 10 điểm môn Hóa

Chinh phục kì thi THPT Quốc gia 2021


Một số dạng bài thường gặp của Vận Dụng Cao trong đề thi THPT QG

HỮU CƠ:

Phần Este:

- Hỗn hợp các axit cacboxylic và ancol tạo ra hỗn hợp Este

- Este có 2-3 chức và chứa liên kết π trong phần tử.

- Hỗn hợp Este tạo bởi Ancol hoặc Axit thuộc dãy đồng đẳng với nhau.

- Hỗn hợp nhiều Este tác dụng với H2 sau đó quy đổi được thành HCOOCH3, CH2...

Phần hợp chất chứa Nitơ:

- Chuỗi peptit cho thể quy đổi được về các chất đơn giản hơn.

- Xác định công thức cấu tạo muối Amoni và bài tập liên quan.

VÔ CƠ:

- Vận dụng cao Nhôm và hợp chất

- Vận dụng cao Sắt và hợp chất

- Vận dụng cao liên quan tới điện phân và đại cương kim loại, kết hợp với các bài

toán “sau điện phân”

Với tài liệu 500 CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO – 9,10 MÔN HÓA này thầy hi vọng giúp

các em có thể có một nguồn bài tập để làm bài tốt hơn. Bên cạnh việc phải làm nhiều để

có thể rút ra phương pháp làm bài tốt hơn thì các em cần nắm vững các phương pháp giải

bài để chinh phục bài thi THPT Quốc Gia tốt hơn nhé!

DOWNLOAD

Post a Comment

Previous Post Next Post

About