Đề Ngày 7 ôn cấp tốc vật lý 2021

 Đề Ngày 7 ôn cấp tốc vật lý 2021Câu 1. [VNA] Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

A. biên độ và gia tốc. B. li độ và tốc độ.

C. biên độ và năng lượng. D. biên độ và tốc độ.

Câu 2. [VNA] Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì bước sóng

A. tăng. B. giảm. C. không đổi. D. giảm sau đó tăng.

Câu 3. [VNA] Biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch là

. Pha ban đầu của dòng điện là

A.2 2A.B.π100πt rad.3C.πrad.3D.100π rad / s.

Câu 4. [VNA] Giới hạn quang điện của Kẽm là0,35μm

công thoát electron của Natri lớn hơn côngthoát của Kẽm 1,4 lần. Giới hạn quang điện của Natri bằng

A.0,45μm.B.0,49μm.C.0,5μm.D.0,75μm.

DOWNLOAD PDF

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX