Friday, June 4, 2021

Download Sách phát triển năng lực người học qua các bài toán vật lí Chu Văn Biên

Download Sách phát triển năng lực người học qua các bài toán vật lí Chu Văn Biên

 Download Sách phát triển năng lực người học 

qua các bài toán vật lí 2021

Dùng cho các kì thi chính thức bộ giáo dục đào tạo

Các kì thi tuyển sinh đại học - cao đẳng

Sách gần 900 trang, tha hồ mà học

Vì phô ngang nên in ra cho dễ học nhé!

Chúc các em thành công!
Chúc các em thành công!

0 Post a Comment: