Saturday, June 5, 2021

 Kinh nghiệm luyện thi vật lí tập 1 - Chu Văn Biên

TẬP 1: CHƯƠNG 1 DAO ĐỘNG CƠ HỌC, CHƯƠNG 2 SÓNG CƠ HỌC, ĐỒ THỊ VẬT LÍ, XỬ LÝ SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM. ( 660 TRANG)

Sự  khác biệt lớn giữa những cuốn sách này với sách của tác giả khác là ĐẦY ĐỦ:

*Hệ thống lý thuyết đầy đủ, cô đọng, dễ nhớ.

*Phương pháp giải nhanh sáng tạo độc đáo

*Học sinh sẽ có kĩ năng phản xạ siêu nhanh với hệ thống trắc nghiệm định tính, định lượng phong phú

*Cam kết cập nhật kiến thức miễn phí cho học sinh đến khi toàn thành kì thi Đại Học.

*Đã được kiểm chứng trên hằng triệu học sinh và giáo viên nhiều năm qua.
Tập 2 vài ngày nữa sẽ có

0 Post a Comment: