Làm chủ môn Hóa trong 30 ngày - Lê Đăng Khương

 Làm chủ môn Hóa trong 30 ngày - Lê Đăng Khương tập 2

Hóa vô cơ

Dành cho học sinh ôn thi THPT 2021

Cuốn sách này bao gồm:

1. Hướng dẫn đọc sách hiệu quả

2. 7 Phương pháp tư duy trong hóa học

3. Nguyên tử, bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học

4. Sự điện ly

5. Phi kim (oxi lưu huỳnh, halogen, nito, photpho, cacbon, silic)

6. Đại cương kim loại

7. Kim loại kiềm, kiềm thổ

8. Nhôm và hợp chất

9. Sắt và hợp chất

10. Kim loại đặc biệt

11. Tổng hợp kiến thức vô cơ
Post a Comment

Previous Post Next Post

About