Phân tích tác phẩm Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt THPT 2021

Phân tích tác phẩm Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt THPT 2021


Nhận xét về tác giả và tác phẩm
1. Không ai bằng Vũ trong biệt tài làm nên cái muôn thuở trong cái đời thường, biến
cổ tích, huyền thoại thành truyện thời sự, dùng cái hư để nói cái thực, dùng cái thô lỗ
để khẳng định cái cao quý. (Giáo sư Phan Ngọc)
2. Kịch bản Lưu Quang Vũ nồng đượm hơi thở của đời sống với những vấn đề thời sự
được phát hiện tươi rói. (Nhà phê bình Nguyễn Thị Minh Thái)

3. Cảm hứng chủ đạo trong kịch Lưu Quang Vũ là cảm hứng về con người, về cái đẹp,
cái thiện … khát vọng chính của anh là khát vọng hoàn thiện cuộc sống, hoàn thiện
con người. Cho nên vượt qua những đề tài có tính chất thời sự, kịch của anh hướng tới
những giá trị nhân đạo bền vững lâu dài. (Nhà nghiên cứu Phan Trọng Thưởng)
4. Hạt giống gieo vào mảnh đất tốt gặp thời tiết thuận hòa, lại có một nội lực khỏe đã
nhanh chóng phát triển. Và bóng rợp của tài năng Lưu Quang Vũ trùm lên che mát cả
một cùng sân khấu rộng lớn và trải dài đất nước trong một thập niên. (Ngô Thảo)
5. Cuộc sống thật đáng quý nhưng không phải sống thế nào cũng được. Sống vay
mượn, chắp vá, không có sự hài hòa giữa hồn và xác chỉ đem lại bi kịch cho con
người. Cuộc sống chỉ có giá trị khi con người được sống đúng là mình, được sống
trong một thể thống nhất. (PGS.TS Lưu Khánh Thơ - em gái nhà viết kịch Lưu
Quang Vũ nhận xét về triết lí sâu sắc về sự vay mượn thân xác của hồn Trương Ba)

Post a Comment

Previous Post Next Post

About