ta.png

Tóm tắt toàn bộ công thức hóa học luyện thi thpt 2021

 Tóm tắt toàn bộ công thức hóa học luyện thi thpt 2021

Hệ thống toàn bộ công thức hóa học luyện thi thpt đại học 2021

Gắn gọn, đầy đủ

Có trong tay tài liệu này sẽ giảm bớt thời gian đi tìm công thức hóa học trong sách giáo khoa, hay những cuốn sách dày.

Ở đây đã tổng hợp lại sẳn

Chỉ cần in ra để đó khi nào cần dùng thì tra cứu rất tiện lợi


DOWNLOAD

Post a Comment

Previous Post Next Post

About