ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

Trọn bộ công thức giải nhanh vật lý 12

 Trọn bộ công thức giải nhanh vật lý 12

Tổng hợp đầy đủ các công thức để giải nhanh các bài tập

Dành cho học sinh ôn thi THPT Quốc gia

Luyện thi Đại học môn vật lý

CÁC VẤN ĐẾ CẦN BIẾT

1. Đơn vị trong hệ SI 2. Các tiếp đầu ngữ

Tên đại lượng Đơn vị Tiếp đầu ngữ Ghi

Tên gọi Ký hiệu Tên gọi Kí hiệu chú

Chiều dài mét M pico p 10-12

Khối lượng kilogam Kg nano n 10-9

Thời gian giây S micro μ 10-6

Cường độ dòng điện ampe A mili m 10-3

Nhiệt độ độ K centi c 10-2

Lượng chất mol mol deci d 102

Góc radian rad kilo k 103

Năng lượng joule J Mega M 106

Công suất watt W Giga G 109

3. Một số đon vị thường dùng trong vật lý

Đon vị

Tên gọi Ký hiệu

1 Diện tích Mét vuông m2

2 Thể tích Mét khối m3

3 Vận tốc Mét / giây m/s

4 Gia tốc Mét / giây bình m/s

5 Tốc độ góc (tần số góc) Rad trên giây rad/s

6 Gia tốc góc Rad trên giây2 rad/s

7 Lực Niutơn N

8 Momen lực Niuton.met N.m

9 Momen quán tính Kg.met

 động lượng Kg.m2

11 Công, nhiệt; năng lượng Jun J

12 Chu kỳ Woát W

13 Tần số Héc Hz

14 Cường độ âm Oát/met vuông W/m2

15 Mức cường độ âm Ben B

Post a Comment

Previous Post Next Post

About