ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

[PDF] 600 câu tổng hợp ôn tập lý thuyết vật lý - 6 ngày cuối cùng thi THPT 2021

 

[PDF] 600 câu tổng hợp ôn tập lý thuyết vật lý - 6 ngày cuối cùng thi THPT 2021 Vũ Tuấn Anh


Câu 1: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch:

A. Sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện. B. Trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện.

C. Trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện. D. Sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện.

Câu 2: Từ không khí chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai

ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó, chùm tia khúc xạ:

A. Gồm hai chùm tia sáng hẹp màu vàng và màu chàm, góc khúc xạ của chùm màu vàng lớn hơn

góc khúc xạ của chùm màu chàm.

B. Chỉ là chùm tia màu vàng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần.

C. Gồm hai chùm tia sáng hẹp màu vàng và màu chàm, góc khúc xạ của chùm màu vàng nhỏ

hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.

D. Vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song.

Câu 3: Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về:

A. Sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử.

B. Cấu tạo của các nguyên tử, phân tử.

C. Sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử.

D. Sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử Hidrô.

Câu 4: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động:

A. với tần số bằng tần số dao động riêng. B. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.

C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. D. mà không chịu ngoại lực tác dụng.

Câu 5: Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu

dây cố định còn 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

A. 60 m/s. B. 80 m/s. C. 40 m/s. D. 100 m/s.

DOWNLOAD PDF FULL

Post a Comment

Previous Post Next Post

About