ta.png

[PDF] Tải Sách Bộ đề thi THPT quốc gia môn tiếng Anh - Lưu Hoằng Trí

 [PDF] Tải Sách Bộ đề thi THPT quốc gia môn tiếng Anh - Lưu Hoằng Trí

Ôn thi Tốt nghiệp THPT 2022

[PDF] Tải Sách Bộ đề thi THPT quốc gia môn tiếng Anh - Lưu Hoằng Trí

Cuốn sách Bộ Đề Thi THPT Quốc Gia Môn Tiếng Anh được biên soạn theo cấu trúc mới nhất của bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  nhằm giúp các em học sinh 12 ôn luyện chuẩn bị cho kì thi “THPT Quốc Gia 2022” môn Tiếng Anh theo sát cấu trúc mới. 

Để đáp được nhu cầu trên của các em, chúng tôi biên soạn bộ tài liệu này gồm các đề thi dựa theo tinh thần và yêu cầu mới nhất chứ không phải là sự lượt bớt đề thi từ 80 câu hỏi thành 50 câu. Cuốn sách bám sát cấu trúc đề đến từng câu hỏi, bài đọc với số từ và câu hỏi đã được quy định.


DOWNLOAD PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post

About