[PDF] Dao Động Cơ Học - Con Lắc Lò Xo - Thầy Vũ Tuấn Anh

 

[PDF] Dao Động Cơ Học - Con Lắc Lò Xo - Thầy Vũ Tuấn Anh

[PDF] Dao Động Cơ Học - Con Lắc Lò Xo - Thầy Vũ Tuấn Anh

Sách luyện thi thpt quốc gia 2022

Đây là dạng toán có sự xuất hiện của hai (hoặc nhiều hơn) vật dao động điều hòa và yêu cầu xét

mối quan hệ giữa chúng: gặp nhau, khoảng cách,...

DẠNG 12.1: HỆ VẬT CÙNG TẦN SỐ

1. Khoảng cách:

Câu 1: Hai điểm sáng dao động điều hòa trên cùng một trục

Ox

quanh vị trí cân bằn

O

với


cùng tần số. Biết điểm sáng 1 dao động với biên độ 6

cm và lệch pha

2

so với dao động của điểm sáng 2.

Hình bên là đồ thị mô tả khoảng cách giữa hai điểm

sáng trong quá trình dao động. Tốc độ cực đại của điểm

DOWNLOAD PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post

About