[PDF] Download Sách Công Phá Sinh Học Tập 2 - Phạm Thị Thanh Thảo

[PDF] Download Sách Công Phá Sinh Học Tập 2 - Phạm Thị Thanh Thảo

Sách công phá sinh pdf


Phần 1: Sinh học cơ thể
Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng
A. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật
B. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
Câu hỏi trắc nghiệm
Chương 2: Cảm ứng
A. Cảm ứng ở thực vật
B. Cảm ứng ở động vật
Câu hỏi trắc nghiệm
Chương 3: Sinh trưởng và phát triển
A. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
B. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Câu hỏi trắc nghiệm
Chương 4: Sinh sản
A. Sinh sản ở thực vật
B. Sinh sản ở động vật

Phần 2: Di truyền học

Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị

Chương 2: Quy luật di truyền

Chương 3: Di truyền học quần thể

Chương 4: Ứng dụng di truyền học

Chương 5: Di truyền học người

Phần 3: Tiến hóa

Chương 1: Bằng chứng tiên hóa và cơ chế tiến hóa

Phần 4: Sinh thái học

Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật

Chương 3: Quần xã sinh vật

Chương 4: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Câu hỏi trắc nghiệm

DOWNLOAD PDF

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX