[PDF] Download Sách Công Phá Sinh Học Tập 1 - Lê Thế Kiên

Sách công phá sinh pdf

Công Phá Sinh 1 ( Phương pháp giải bài tập)

Công Phá Sinh 2 (Lý thuyết)

So với các sách Sinh từ năm học trước, cuốn Công Phá Sinh 1 năm nay có rất nhiều thay đổi với 4 nét mới điển hình sau:

- Thứ nhất, toàn bộ những nội dung cần thiết trong lớp 11 có thể xuất hiện trong bộ đề của BGD đều được cập nhật đầy đủ.

- Thứ hai, đưa hệ thống gửi tài liệu, đáp án chi tiết vào hoạt động. Ngoài đáp án chi tiết các bài tập trong sách, chúng tôi còn gửi bổ sung rất nhiều tài liệu và đề thi thử chọn lọc các trường để các em tham khảo thêm.

- Thứ ba, chúng tôi chú trọng nhiều hơn tới những kiến thức, lý thuyết quan trọng. Lần đầu tiên, chúng tôi đưa những nội dung quan trọng ra lề trái để các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức quan trọng sâu trong tâm trí.

DOWNLOAD PDF