ta.png

[PDF] Download Sách Công Phá Tiếng Anh Tập 3 - Đỗ Thị Mai Chi

[PDF] Download Sách Công Phá Tiếng Anh Tập 3 - Đỗ Thị Mai Chi

Tác giả: Đỗ Thị Mai Chi, Bùi Danh Toàn, Phan Thị Ngọc Anh, Đinh Thị Hoa Sen, Lương Văn Thùy

Sách công phá tiếng anh thpt pdf

Chương 1: BÀI TẬP ĐỌC HIỂU LÀ CHUYỆN NHỎ

Chào các bạn, đây là chương đầu tiên của cuốn sách và cùng là chương quan trọng nhất. Sau khi học xong chương này các bạn sẽ được trang bị các kỹ thuật tiêu biểu để hoàn thành thật tốt bài đọc hiểu.

Nội dung chương bao gồm các phần sau:

1. Habits of effective reader (Thói quen của người đọc hiệu quả)

2. Boosting your reading speed (Tăng tốc độ đọc)

3. Finding and understanding (tìm kiếm và hiểu)

4. Introduction of free-reading teachnique to improve your vocabulary (Giới thiệu phương pháp đọc tự do để cải thiện vốn từ vựng của bạn)

...

DOWNLOAD PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post

About