ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

[PDF] Bí quyết chinh phục kì thi THPT Quốc gia Vật lý Tập 1

 

[PDF] Bí quyết chinh phục kì thi THPT Quốc gia 2 trong 1 - Chuyên đề Vật lý Tập 1

Tác giả: Lê Văn Vinh

Sách Bí quyết chinh phục kì thi THPT Quốc gia 2 trong 1 - Chuyên đề Vật lý Tập 1


Phần 1: Dao động điều hòa và con lắc đơn
Chuyên đề 1: Đường tròn lượng giác trong dao động điều hòa
Chuyên đề 2 Tần số - Chu kì - Biên độ
Chuyên đề 3 Quảng đường - Tốc độ trung bình - Vận tốc trung bình
Chuyên đề 4 Lực trong dao động điều hòa
Chuyên đề 5 Năng lượng trong dao động điều hòa
Chuyên đề 6 Cac dạng bài tập con lắc đơn
Chuyên đề 7 Con lắc trùng phùng
Chuyên đề 8 Các loại dao động
Chuyên đề 9 Viết phương trình dao động điều hòa
Chuyên đề 10 Tổng hợp dao động
...
File pdf 636 trang

Post a Comment

Previous Post Next Post

About