ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

[PDF bản đẹp] Đời ngắn đừng ngủ dài

 

[PDF bản đẹp] Đời ngắn đừng ngủ dài


Những điều tốt nhất trong đời đều đòi hỏi nỗ lực, cam kết và kỷ luật. Người bạn Nido Qubein của
tôi từng nói:
“Cái giá của kỷ luật bao giờ cũng rẻ hơn cái giá của nỗi đau hối tiếc.” Hẳn rồi, ý
tưởng này rất hiển nhiên. Thế nhưng điều hiển nhiên nhất lại hay bị lãng quên nhất.
- Trích
Đời ngắn đừng ngủ dài
ROBIN SHARMA
LL.B, LL.M là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về huấn luyện nghệ thuật lãnh đạo và
phát triển bản thân, với triết lý cốt lõi của ông là lãnh đạo không cần chức danh và thoải mái phát huy
cao nhất năng lực của mình.
Ông là tác giả của 8 cuốn sách bestseller trên thế giới, trong đó có
The Monk Who Sold His
Ferrari
(được dịch ra 55 thứ tiếng), The Leader Who Had No Title Who Will Cry When You Die?.
Robin đứng trong top 2 của cuộc khảo sát độc lập do trang leadergurus.net thực hiện để đánh giá ảnh
hưởng của những nhà tư tưởng lãnh đạo trên toàn thế giới.
Ông là nhà sáng lập của Sharma Leadership International Inc., một công ty đào tạo với nhiều khách
hàng nổi tiếng như FedEx, GE, IBM, Microsoft, Nike và Đại học Yale.


DOWNLOAD PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post

About