[PDF] Hướng dẫn giải toán trên máy tính Casio fx-570VN PLUS dành cho các lớp 10-11-12

 

[PDF] Hướng dẫn giải toán trên máy tính Casio fx-570VN PLUS dành cho các lớp 10-11-12

Hướng dẫn giải toán trên máy tính Casio fx-570VN PLUS dành cho các lớp 10-11-12 pdf


Từ khi các thế hệ máy tính với chức năng giải được phương trình bậc 2, bậc 3 và các hệ phương trình ra đời, việc học tập và thi cử đã có những cải  tiến đáng kể. Đến nay sự ra đời của máy tính casio 570VN Plus với nhiều tính năng vượt trội.

Các loại máy tính khác cũng tương tự thôi nhé

1. Đối với THCS máy tính thực hiện được phép chia có dư, phân tích thành thừa nguyên tố, tìm UCLN, BCNN.

2. Các phép tính số phước, dạng đại số và dạng lượng giác. Đặc biệt tính được lũy thừa bậc 4 trở lên cho số phức.

3. Lưu được các nghiệm của phương trình bậc 2, bậc 3

Tạo bảng số từ 2 hàm trên cùng một màn hình tính toán

5. Các phép tính vecto, định thức và ma trận, tính toán phân phối trong thống kê

Rất nhiều tính năng khác mà máy này đêm lại


DOWNLOAD PDF FULL

Post a Comment

Previous Post Next Post

About