ta.png

[PDF] Sổ tay công thức Toán Lý Hóa THPT - Lê Quang Điệp

[PDF] Sổ tay công thức Toán Lý Hóa ôn thi tốt nghiệp THPT - Lê Quang Điệp

Sổ tay công thức Toán Lý Hóa ôn thi tốt nghiệp THPT - Lê Quang Điệp pdf

NXB Đại Học Sư Phạm
Dùng cho học sinh 10, 11, 12 và luyện thi tốt nghiệp THPT
- Cập nhật theo chương trình hiện hành
- Dễ dàng tra cứu nhanh kiến thức, công thức khi làm bài
- giới thiệu các công thức giải nhanh
- Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập
- Các chú ý khi giải bài tập.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About