[PDF] TÀI LIỆU THI THPTQG MÔN VẬT LÝ 2022 

[PDF] TÀI LIỆU THI THPTQG MÔN VẬT LÝ 2022

Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia năm 2022 môn VẬT LÝ được chỉnh sửa và bổ sung
phù hợp với hướng ra đề thi THPTQG của BGD.
Tài liệu gồm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn theo
từng chuyên đề trong
từng chương của chương trình lớp 11 và 12:
07 chương chương trình lớp 12;
07 chương chương trình lớp 11
Ngoài ra, còn có
01 chuyên đề về bài toán thí nghiệm;
01 chuyên đề tổng ôn công thức và lý thuyết được thiết kế dưới dạng câu trắc
nghiệm chọn số kết luận đúng/sai;
13 đề thi thử .


Trong mỗi chuyên đề có các câu hỏi trắc nghiệm do tác giả biên soạn hoặc sưu tầm từ
các đồng nghiệp, sắp xếp các dạng bài tập từ dễ đến khó. Sau mỗi chuyên đề còn có hệ thống
câu hỏi trong đề thi cao đẳng, đại học. Đặc biệt là cập nhật đề tham
khảo và 3 mã đề kỳ thi THPTQG 2019 vào trong từng chuyên đề.
Cuối mỗi chuyên đề là phần đáp án. Không có lời giải chi tiết nhé

Tài liệu được tác giả chia sẻ cho học sinh dùng để ôn luyện lại trước kỳ thi THPTQG
2022.