[PDF] Phân Dạng 32 Chủ Đề Quan Trọng Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Toán

[PDF] Phân Dạng 32 Chủ Đề Quan Trọng Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Toán

Phân Dạng 32 Chủ Đề Quan Trọng Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Toán


Cuốn sách "Phân Dạng 32 Chủ Đề Quan Trọng Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Toán" cung cấp cho các em 32 chủ đề trọng tâm với 2000 câu hỏi. Với mỗi chủ đề khác nhau, các em sẽ được ôn lại kiến thức nền tảng phục vụ cho từng dạng bài toán. Đồng thời hướng dẫn sử dụng máy tính Casio cho các bài tập tự luyện. 

DOWNLOAD PDF FULL


Post a Comment

Previous Post Next Post

About