ta.png

[PDF] Công Phá Đề Thi THPT Quốc Gia 2022 Môn Hóa Học

 [PDF] Công Phá Đề Thi THPT Quốc Gia 2022 Môn Hóa Học

Tác giả: Nguyễn Hồng Thái, Đỗ Thế Anh, Nguyễn Đình Hùng, Hà Ngọc Nghĩa
Sách Công Phá Đề Thi THPT Quốc Gia 2019 Môn Hóa HọcCuốn sách Công Phá Đề Thi THPT Quốc Gia 2022 Môn Hóa Học tập hợp 35 đề thử THPTQG môn hóa được tuyển chọn bám sát cấu trúc đề thi của Bộ giáo Dục và Đào tạo. Các đề đều kèm theo đáp án, lời giải chi tiết và phương pháp "Mẹo" làm nhanh bài trắc nghiệm.
Câu 1. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?
A. Zn. B. Hg. C. Ag. D. Cu.
Câu 2. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?
A. Na. B. Ca. C. Al. D. Fe.
Câu 3. Chất bột X màu đen, có khả năng hấp thụ các khí độc nên được dùng trong nhiều loại mặt nạ
phòng độc. Chất X là
A. đá vôi. B. lưu huỳnh. C. than hoạt tính. D. thạch cao.
Câu 4. Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là
A. HCOOC2H5. B. C2H5COOC2H5. C. C2H5COOCH3. D. CH3COOCH3.
Câu 5. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu nâu đỏ. Chất X là
A. FeCl3. B. MgCl2. C. CuCl2. D. FeCl2.
Câu 6. Dung dịch Ala-Gly phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
A. HCl. B. KNO3. C. NaCl. D. NaNO3.
Câu 7. Kim loại Al không tan được trong dung dịch nào sau đây?
A. NaOH. B. BaCl2. C. HCl. D. Ba(OH)2.
Câu 8. Oxit nào sau đây là oxit axit?
A. Fe2O3. B. CrO3. C. FeO. D. Cr2O3.

DOWNLOAD PDF FULL

Post a Comment

Previous Post Next Post

About