ta.png

[PDF] Tải Sách Yêu Lại Từ Đầu Hóa Học THPT 2022 - Nguyễn Anh Phong

 [PDF] Tải Sách Yêu Lại Từ Đầu Hóa Học THPT 2022 - Nguyễn Anh Phong

Tải Sách Yêu Lại Từ Đầu Hóa Học THPT 2022 - Nguyễn Anh Phong


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        
Sách Yêu Lại Từ Đầu Hóa Học THPT 2022 - Nguyễn Anh Phong gồm có

Bộ sách được chia làm 6 tập với 9 chủ đề Chủ đề 1: Những kiến thức Hóa học nền tảng và căn bản Chủ đề 2: Những hợp chất vô cơ quan trọng Chủ đề 3: Vận dụng tư duy NAP vào các bài toán vô cơ Chủ đề 4: Vận dụng tư duy NAP vào các bài toán hữu cơ

DOWNLOAD PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post

About