ta.png

[WORD] Tài liệu luyện thi học sinh giỏi Ngữ văn thpt tập 1,2 (có đáp án)

 [WORD] Tài liệu luyện thi học sinh giỏi Ngữ văn thpt tập 1,2 (có đáp án)

Tài liệu luyện thi học sinh giỏi Ngữ văn thpt tập 1,2 (có đáp án)Bộ sách Tài liệu luyện thi học sinh giỏi Ngữ văn thpt tập 1,2 (có đáp án) cung cấp cho các bạn bộ tài liệu hay để ôn thi học sinh giỏi các lớp 10,11,12.

PHẦN MỞ ĐẦU : MỘT VÀI LƯU Ý CHUNG

1.     Về phía giáo viên

·        Lựa chọn nhân tố

·        Bồi dưỡng  học sinh giỏi

2.     Về phía học sinh

·        Yêu cầu bản

·        Yêu cầu về năng lực tiếp nhận văn bản

·        năng tiếp nhận văn bản

Chương 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NGỮ VĂN

I.      Tác phẩm văn học

1.     Khái niệm.

2.     Tác phẩm văn học một hệ thống chỉnh thể.

3.     Nội dung hình thức của tác phẩm văn học

4.     Ý nghĩa quan trọng của nội dung hình thức tác phẩm văn học

5.     Mối quan hệ giữa nội dung hình thức tác phẩm văn học


DOWNLOAD TẬP 1 TẠI ĐÂY

DOWNLOAD TẬP 2 TẠI ĐÂY

Post a Comment

Previous Post Next Post

About