[PDF] Bộ đề 9+ nắm chắc thi THPT Quốc gia môn Lịch sử - Mclass test 2 Cô Hương Sen

Sách bộ đề 9+ lịch sử cô hương sen

PHẦN 1 : BỘ ĐỀ NẮM CHẮC 9+
ĐỀ LUYỆN SỐ 01 THI THPTQG
MÔN: LỊCH SỬ

--------------------
Câu 1. Văn kiện nào nêu rõ mục đích thành lập của tổ chức Liên hợp quốc?
A. Hiến chương Liên hợp quốc
B. Công ước Liên hợp quốc
C. Tuyền ngôn Liên hợp quốc
D. Văn kiện về quyền con người
Câu 2. Quốc gia đi đầu trong ngành công nghiệp chinh phục vũ trụ là
A. Anh B. Liên xô. C. Nhật Bản. D. Mĩ
Câu 3. Chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN có hạn
chế gì?
A. Thiếu vốn, thiếu nguyên liệu, thiếu thị trường.
B. Phụ thuộc vốn và thị trường nước ngoài.
C. Tệ tham nhũng, quan liêu, hối lộ.
D. Trình độ sản xuất và khoa học công nghệ thấp.
Câu 4. Hiệp ước Bali (1976) đánh dấu sự khởi sắc của ASEAN vì đã xác định
được
A. Nhiệm vụ cơ bản của các nước ASEAN.
B. Mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN.
C. Những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN.
D. Vai trò của tổ chức ASEAN.
Câu 5. Thực dân Anh thực hiện “phương án Maobattơn” (1947) ở Ấn Độ nhằm
mục đích gì?
A. Trao quyền độc lập cho Ấn Độ.
B. Xoa dịu cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ
C. Nâng cao vai trò cai trị của người Anh ở Ấn Độ .
D. Đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ.
Câu 6. Sau khi thoát khỏi sự thống trị của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, các nước
Mĩ La-tinh trở thành “sân sau” của Mĩ. Từ “sân sau” được hiểu là:
A. Cùng liên minh quân sự với Mĩ.
B. Là khu vực chiếm đóng trực tiếp của quân đội Mĩ.
C. Là nơi có trình độ phát triển thấp, phải nhận viện trợ từ Mĩ.
D. Bị Mĩ khống chế, lệ thuộc Mĩ về mọi mặt.

...