[PDF] Tải Sách Mega 39 Đề Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia môn vật lý

[PDF] Tải Sách Mega 39 Đề Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia môn vật lý

Tác giả: Trần Văn Oai
Tải Sách Mega 39 Đề Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia môn vật lý

Cuốn sách Mega 39 Đề Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia môn vật lý phiên bản năm 2022 mang đến những điểm nổi bật, mà bạn khó có thể tìm thấy ở những cuốn sách khác:

Số lượng 39 đề “Khủng” - Bám sát cấu trúc đề 2022 của Bộ giáo Dục và Đào tạo

Video bài giảng 8+ - Chinh phục nấc thang điểm 8:Tiện ích video 8+ chính là phương pháp học tối ưu tại nhà (tiết kiệm 80% thời gian và chi phí so với học thêm) vừa ôn lại kiến thức lý thuyết chuyên đề hay, khó đồng thời tiếp cận nhiều cách giải hiện đại, mẹo nhanh để tự tin đạt điểm 9,10.

Câu 1. Photpho có chu kỳ bán rã là 14 ngày. Ban đầu có 70 g thì sau 4 ngày lượng còn lại là bao nhiêu?

A. 57,324 kg B. 57,423 g C. 55,231 g D. 57,5 g

Câu 2. Giữa hai bản tụ điện có điện áp xoay chiều 220 V, 60 Hz. Dòng điện qua tụ điện có cường độ 0,5 A. Để dòng điện qua tụ điện có cường độ bằng 8 A thì tần số của dòng điện là

A. 15 Hz. B. 240 Hz. C. 480 Hz. D. 960 Hz.

Câu 3. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự tần số giảm dần là

A. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rom−ghen, tia tử ngoại.

B. Tia Ron−ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại

C. Ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Ron−ghen.

D. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Ron−ghen.

Câu 4. Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014Hz đến 7,5.1014 Hz. Biết vận tốc ánh sáng

trong chân không c = 3.108 m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?

A. Vùng tia Rơnghen. B. Vùng tia tử ngoại,

C. Vùng ánh sáng nhìn thấy. D. Vùng tia hồng ngoại.

Câu 5. Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,45pm chiếu vào bề mặt của một kim loại. Công thoát của kim loại làm catod là A = 2,25eV. Tính vận tốc cực đại của các electron quang điện bị bật ra khỏi bề mặt của kim loại đó.

A. 0,423.105 m/s B. 4,23.105 m/s C. 42,3.105 m/s D. 423.105m/s

Câu 6. Hai quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích với |q1| = |q2|, đưa chúng lại gần thì chúng hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì chúng sẽ mang điện tích:

A. q = 2q1 B. q = 0 C. q = q1 D. q = 1 q2

Câu 7. Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.

B. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất.

C. Sóng cơ học có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng là sóng ngang.

D. Sóng cơ học truyền truyền trên bề mặt chất lỏng là sóng dọc.

Câu 8. Điện trở R1 tiêu thụ một công suất P khi được mắc vào một hiệu điện thế u không đổi. Nếu mắc song song với R1 một điện trở R2 rồi mắc vào hiệu điện thế u nói trên thì công suất tiêu thụ bởi R1 sẽ

A. giảm. B. có thể tăng hoặc giảm,

C. không thay đổi. D. tăng.


DOWNLOAD PDF FULL

Post a Comment

Previous Post Next Post

About