ta.png

[PDF] Bộ Đề Môn Hóa Học Chuẩn Bị Cho Kì Thi THPT

[PDF] Bộ Đề Môn Hóa Học Chuẩn Bị Cho Kì Thi THPT 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hà
[PDF] Bộ Đề Môn Hóa Học Chuẩn Bị Cho Kì Thi THPT


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Để giúp các em học sinh THPT, đặc biệt là học sinh lớp 12 ôn tập và thi đạt kết quả tốt trong kì thi THPT Quốc gia, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn xuất bản bộ sách Ôn tập chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia và bộ sách bộ đề chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia ở 8 môn học: Ngữ văn, toán, vật lí, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tiếng anh.

Hai bộ sách ôn luyện kì thi THPT Quốc gia đều chú ý tới những yêu cầu và lưu ý chung nhằm giúp cho học sinh ôn luyện đạt kết quả cao.

Cả 2 bộ sách đều tập trung biên soạn, lựa chọn những câu hỏi, bài tập điển hình, tiêu biểu theo hướng đổi mới kiểm tra đánh giá và thi tốt nghiệp thpt quốc gia do bộ giáo dục chỉ đạo.

Theo đó các câu hỏi và bài tập được phân hóa theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.

Đồng thời các câu hỏi bài tập cũng chú ý tới các dạng mở, có tính sáng tạo, đánh giá đúng năng lực và phẩm chất của học sinh. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About