[PDF] Tải Sách Chinh Phục Lý Thuyết Hóa Học THPT Nguyễn Anh Phong

[PDF] Tải Sách Chinh Phục Lý Thuyết Hóa Học THPT Nguyễn Anh Phong

Tác giả: Nguyễn Anh Phong 

[PDF] Tải Sách Chinh Phục Lý Thuyết Hóa Học THPT Nguyễn Anh Phong


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Sách kỹ thuật vết dầu loang chinh phục lý thuyết hóa học của Nguyễn Anh Phong tổng hợp toàn bộ lý thuyết ôn thi đại học, hệ thống toàn bộ kiến thức hóa học ôn thi đại học (THPT quốc gia). Không những thế sách kỹ thuật vết dầu loang chinh phục lý thuyết hóa học còn có rất nhiều câu hỏi lý thuyết minh họa (có đáp án và giải thích rõ ràng) . Sách kỹ thuật vết dầu loang chinh phục lý thuyết hóa học gồm 9 chương:

Lời nói đầu
Giới thiệu chung về sách
Chương: Những vấn đề lý thuyết hóa học THPT tổng hợp. .................................... 3
Chương 1 : Nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, phản ứng hóa học..... 165
Chương 2: Halogen, oxi lưu huỳnh,tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học......... 248
Chương 3: Sự điện ly, nhóm nito, nhóm Cacbon. ............................................... 309
Chương 4: Đại cương hóa học hữu cơ, hidrocacbon, andehit – axitcacboxylic. . 346
Chương 5: Este – lipit, cacbohidrat, các hợp chất chứa nito,polime. ................. 421
Chương 6: Đại cương kim loại, kiềm – kiềm thổ – nhôm, crom – sắt – đồng. ... 530
Chương 7: Mô hình thí nghiệm, ứng dụng thực tế. ............................................. 611
Chương 8: Xác định và đếm số đồng phân.......................................................... 632

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About