[PDF] Tải Sách Eng Breaking Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc

[PDF] Tải Sách Eng Breaking Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc 

[PDF] Tải Sách Eng Breaking Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        
Lesson 01 - Introducing Yourself
Vocabulary
Vocabulary:
Introduce = To make somebody learn something (Giới thiệu)
Meet = To see (Gặp gỡ)
On vacation = On holiday (Kỳ nghỉ)
Stay = To live (Ở, sống)
Speak = To utter words with the ordinary voice (Nói)
Myself = Personally (Cá nhân)
Here = In this place (Ở đây)
Work = To do a job (Làm việc)
Before = Previously (Trước đây)

... 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn