ta.png

[PDF] Làm một người biết ơn - Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan

[PDF] Làm một người biết ơn

Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan 

[PDF] Làm một người biết ơn


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

HỒ LY ĐỀN ƠN

Một ông lão đã kể cho tôi nghe câu chuyện liên quan đến việc phóng sinh, ông nói đó chính là câu chuyện có thật mà chính ông đã từng trải qua.

Ông lão kể với tôi, ông vốn là nhân viên quản lý của một đập thủy điện, thường xuyên một mình trông coi phòng phân phối điện ngày bên cạnh đập. Bởi vì công việc này có nhiều thời gian rảnh rỗi, nên ông bắt đầu có sở thích câu cá. Càng ngày ông cầu cá càng giỏi, đến nỗi ăn mãi mà không hết, ông đêm số cá thừa thả vào trong một thùng nước to. Thùng nước này được đặt trong một phòng bếp xây tạm ở đó.

Một buổi tối đầu mùa hạ, ông vẫn chưa ngủ, chợt nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động. Ông vội gọi đồng nghiệp đi xem rốt cuộc có chuyện gì. Thì ra có con hồ ly tới ăn vụng cá.

...



Post a Comment

Previous Post Next Post

About