[PDF] Tải Sách Mega Luyện Đề THPT Môn Tiếng Anh

[PDF] Tải Sách Mega Luyện Đề THPT Môn Tiếng Anh

Tác giả: Dương Thị Hương

 

[PDF] Tải Sách Mega Luyện Đề THPT Môn Tiếng Anh

Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Chuyên đề 1: Thì (TENSE)

A. Bài kiểm tra đánh giá năng lực

B. Answer key

C. Kiến thức trong tâm cần ghi nhớ

Chuyên đề 2: Lời nói tường thuật (Reported speech)

A. Bài kiểm tra đánh giá năng lực

B. Answer key

C. Kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ 

Chuyên đề 3: Thể bị động (Passive voice)

A. Bài kiểm tra đánh giá năng lực

B. Answer key

C. Kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ

Chuyên đề 4: Câu điều kiện

A. Bài kiểm tra đánh giá năng lực

B. Answer key

C. Kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ

Chuyên đề 5: Động từ nguyên mẫu và danh động từ

Chuyên đề 6: Mệnh đề quan hệ

Chuyên đề 7: Động từ khuyết thiếu

Chuyên đề 8: So sánh

Chuyên đề 9: Cụm động từ


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX