[PDF] Tải Sách Phác Đồ NAP Tập 5 - Nguyễn Anh Phong - Ôn Thi THPT

[PDF] Tải Sách Phác Đồ NAP Tập 5 - Nguyễn Anh Phong - Ôn Thi THPT 

[PDF] Tải Sách Phác Đồ NAP Tập 5 - Nguyễn Anh Phong
Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        


Hóa học lớp 12 gồm các chương sau: 

  • Chương 1: Este - Lipit
  • Chương 2: Cacbohiđrat
  • Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein
  • Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime
  • Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại
  • Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm
  • Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng
  • Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ
  • Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường

 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX