[PDF] Tải sách Phác Đồ Toán 12 

Tập 3 Khối đa diện - Ngọc Huyền LB 

[PDF] Tải sách Phác Đồ Toán 12 Tập 3 Khối đa diện - Ngọc Huyền LB


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

BÀI 1: KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN

Dạng 1: Nhận diện, số đỉnh, số mặt, số cạnh của khối đa diện; Phân chia lắp ghép khối đa diện

Dạng 2: Phép biến hình

BÀI  2: KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Dạng 1: Nhận dạng, đếm số mặt, cạnh của một khối đa diện lồi - khối đa diện đều

Dạng 2: Tính đối xứng của đa diện

BÀI 3: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

Dạng 1: Tính thể tích các khối chóp liên quan cạnh bên vuông góc đáy

Dạng 2: Thể tích khối chóp liên quan cạnh bên vuông góc đáy

Dạng 3: Thể tích khối chóp đều

Dạng 4: Thể tích các khối chóp khác

Dạng 5: Tỉ lệ thể tích khối chóp

Dạng 6: Thể tích khối lăng trụ đứng

Dạng 7: Thể tích khối lăng trụ đều

Dạng 8: Thể tích khối lăng trụ xiên

Dạng 9: Tỉ số thể tích khối lăng trụ

Dạng 10: Khối chóp kết hợp khối lăng trụ

Dạng 11: Min, Max thể tích khối đa diện

Dạng 12: Bài toán thực tế về khối đa diện (VD-VDC)