[PDF] Tải sách Phác Đồ Toán 12 Tập 5 Nguyên Hàm Tích Phân & Ứng Dụng

[PDF] Tải sách Phác Đồ Toán 12 

Tập 5 Nguyên Hàm Tích Phân & Ứng Dụng

[PDF] Tải sách Phác Đồ Toán 12 Tập 5 Nguyên Hàm Tích Phân & Ứng Dụng

 

Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

BÀI 1: NGUYÊN HÀM

Dạng 1: Định nghĩa, tính chất và nguyên hàm cơ bản

Dạng 2: Nguyên hàm của hàm số phân thức hữu tỉ

Dạng 3: Tìm nguyên hàm bằng vi phân, đổi biến

Dạng 4: Nguyên hàm từng phần

Dạng 5: Tìm nguyên hàm thỏa mãn điều kiện cho trước

Dạng 6: Nguyên hàm hàm ẩn

BÀI 2: TÍCH PHÂN

Dạng 1: Định nghĩa, tính chất và tích phân cơ bản

Dạng 2: Tích phân hữu tỉ

Dạng 3: Tích phân đổi biến

Dạng 4: Tích phân từng phần

Dạng 5: Tích phân đặc biệt - hàm chẵn lẻ

Dạng 6: Tích phân dựa vào đồ thị

BÀI 4: TÍCH PHÂN HÀM ẨN

Dạng 1: Áp dụng các quy tắc và đạo hàm của đạo hàm của hàm số hợp

Dạng 2: Phương pháp đổi biến

Dạng 3: Phương pháp từng phần

Dạng 4: Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

BÀI 5: ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH DIỆN TÍCH

Dạng 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

Dạng 2: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

Dạng 3: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

Dạng 4: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi nhiều đường cong

Dạng 5: Ứng dụng diện tích có đồ thị đạo hàm

Dạng 6: Bài toán thực tế sử dụng diện tích hình phẳng

BÀI 6: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH

Dạng 1: Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh bởi miền

Dạng 2: Tính thể tích vật thể tròn xoay cho hình phẳng giới hạn

Dạng 3: Tính thể tích vật thể tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi y=g(x)

Dạng 4: Bài toán thực tế và ứng dụng thể tích


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX