[PDF] Tải sách Phác Đồ Toán 12 Tập 5 Nguyên Hàm Tích Phân & Ứng Dụng

[PDF] Tải sách Phác Đồ Toán 12 

Tập 5 Nguyên Hàm Tích Phân & Ứng Dụng

[PDF] Tải sách Phác Đồ Toán 12 Tập 5 Nguyên Hàm Tích Phân & Ứng Dụng

 

Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

BÀI 1: NGUYÊN HÀM

Dạng 1: Định nghĩa, tính chất và nguyên hàm cơ bản

Dạng 2: Nguyên hàm của hàm số phân thức hữu tỉ

Dạng 3: Tìm nguyên hàm bằng vi phân, đổi biến

Dạng 4: Nguyên hàm từng phần

Dạng 5: Tìm nguyên hàm thỏa mãn điều kiện cho trước

Dạng 6: Nguyên hàm hàm ẩn

BÀI 2: TÍCH PHÂN

Dạng 1: Định nghĩa, tính chất và tích phân cơ bản

Dạng 2: Tích phân hữu tỉ

Dạng 3: Tích phân đổi biến

Dạng 4: Tích phân từng phần

Dạng 5: Tích phân đặc biệt - hàm chẵn lẻ

Dạng 6: Tích phân dựa vào đồ thị

BÀI 4: TÍCH PHÂN HÀM ẨN

Dạng 1: Áp dụng các quy tắc và đạo hàm của đạo hàm của hàm số hợp

Dạng 2: Phương pháp đổi biến

Dạng 3: Phương pháp từng phần

Dạng 4: Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

BÀI 5: ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH DIỆN TÍCH

Dạng 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

Dạng 2: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

Dạng 3: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

Dạng 4: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi nhiều đường cong

Dạng 5: Ứng dụng diện tích có đồ thị đạo hàm

Dạng 6: Bài toán thực tế sử dụng diện tích hình phẳng

BÀI 6: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH

Dạng 1: Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh bởi miền

Dạng 2: Tính thể tích vật thể tròn xoay cho hình phẳng giới hạn

Dạng 3: Tính thể tích vật thể tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi y=g(x)

Dạng 4: Bài toán thực tế và ứng dụng thể tích


Post a Comment

Previous Post Next Post

About