[PDF] Tải sách Phác Đồ Toán 12 Tập 6 Số Phức - Ngọc Huyền LB

[PDF] Tải sách Phác Đồ Toán 12 

Tập 6 Số Phức - Ngọc Huyền LB

[PDF] Tải sách Phác Đồ Toán 12 Tập 6 Số Phức - Ngọc Huyền LB


Dạng 1: Định nghĩa và các phép toán cơ bản

Dạng 2: Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước

Dạng 3: Phương trình bậc hai với hệ số thực

Dạng 4: giải phương trình bậc cao trên tập số phức

Dạng 5: Điểm biểu diễn số phức

Dạng 6: Tập hợp điểm biểu diễn số phức

Dạng 7: Max, min số phức

Max, min liên quan đến quỹ tích là đường thẳng

Max, min liên quan đến quỹ tích đường tròn

Max, min liên quan đến quỹ tích đường elip, đoạn thẳng

Max, min số phức sử dụng phương pháp đại số 

Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Post a Comment

Previous Post Next Post

About