[PDF] Tải Sách Phác Đồ Toán 12 Tập 7 Hình Tọa Độ Không Gian OXYZ

[PDF] Tải Sách Phác Đồ Toán 12 

Tập 7 Hình Tọa Độ Không Gian OXYZ

Tác giả: Ngọc Huyền LB
[PDF] Tải Sách Phác Đồ Toán 12 Tập 7 Hình Tọa Độ Không Gian OXYZ


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

BÀI 1: HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Dạng 1: Vecto và các phép toán vecto

Dạng 2: Bài toán tìm điểm

Dạng 3: Tích có hướng của hai vecto và ứng dụng

BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

Dạng 1: Tìm Vecto pháp tuyến, các vấn đề về lý thuyết

Dạng 2: Viết phương trình mặt phẳng

Dạng 3: Phương trình mặt phẳng qua 1 điểm, vecto pháp tuyến tìm bằng tích có hướng

Dạng 4: Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn

BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Dạng 1: Tìm tâm và bán kính, điều kiện và xác định mặt cầu

BÀI 4: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Dạng 1: Tìm tâm và bán kính, điều kiện xác định mặt cầu

BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX