Friday, August 13, 2021

[PDF] Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Toán Sinh Học Bằng Máy Tính

Tác giả: Phan Khắc Nghệ

[PDF] Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Toán Sinh Học Bằng Máy Tính


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Cuốn sách "PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TOÁN SINH HỌC" được xuất bản, nhằm mục đích cung cấp cho học sinh và giáo viên giảng dạy môn Sinh học một cuốn tài liệu gồm hệ thống các dạng toán Sinh học với đầy đủ các dạng bài tập và phương pháp giải chi tiết.

Cuốn sách gồm 8 dạng bài tập tương ứng với các chuyên đề có trong chương trình Sinh học phổ thông. Mỗi dạng bài tập được trình bày theo 3 phần là:

1. Các dạng bài tập mẫu

2. Các bài tập vận dụng

3. Đáp án giải chi tiết

Chúng tôi tin tưởng rằng, cuốn sách là một tư liệu quý để giáo viên và học sinh tham khaaor, sử dụng trong công tác giảng dạy và học tập. Dù rất tâm huyết và dành nhiều thời gian để biên soạn, song do những hạn chế khách quan và chủ quan nên cuốn sách có thể còn có thiếu sót nhất định, tác giả rất mong nhận được các ý kiến góp ý để trong lần tái bản sau cuốn sách được hoàn thiện hơn.

                                                                                                TÁC GIẢ 


0 Post a Comment: