ta.png

[PDF] Toàn Bộ Công Thức Giải Nhanh Toán 12 - Ngọc Huyền LB

[PDF] Toàn Bộ Công Thức Giải Nhanh Toán 12

Tác giả: Ngọc Huyền LB

Hướng tới kỳ thi THPT Quốc gia 2022

[PDF] Toàn Bộ Công Thức Giải Nhanh Toán 12 - Ngọc Huyền LB


Cập nhật mới nhất

Đầy đủ, chi tiết nhất

Hình vẽ trình bày lại rất đẹp

Ẵm trọn mục tiêu 8 điểm

Chủ đề 1: Các công thức giải nhanh về Hàm số và ứng dụng của đạo hàm

Chủ đề 2: Các công thức giải nhanh về Lũy thừa - mũ và logarit

Chủ đề 3: Các công thức giải nhanh về Nguyên hàm - tích phân và ứng dụng

Chủ đề 4: Các công thức giải nhanh về số phức

Chủ đề 5: Các công thức giải nhanh về khối đa diện

Chủ đề 6: Các công thức giải nhanh về Mặt cầu - Mặt trụ - mặt tròn

Chủ đề 7: Các công thức giải nhanh về Phương pháp tọa độ trong không gian.

Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Post a Comment

Previous Post Next Post

About