ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

[PDF] Tổng hợp công thức giải nhanh Sinh học THPT

[PDF] Tổng hợp công thức giải nhanh Sinh học THPT 

[PDF] Tổng hợp công thức giải nhanh Sinh học THPT


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Trong quá trình làm các bài toán lai, vấn đềquan trọnglà viết được sơ đồlai, để viết được sơ đồ lai, phải xácđịnh được bài toán thuộc quy luật di truyền nào.

Để nhận diện bài toán thuộc quy luật di truyền Phân liđộc lập, chúng ta có thể căn cứ vào các cơ sở sau: 

Trường hợp 1:

Dựa vào điều kiện nghiệm đúng của quy luật Menđen mà đầu bàicho:

-Mỗi tính trạng do một gen quy định.

-Mỗi gen nằm trên một nhiễm sắc thể hay các cặp gen nằm trên các cặpnhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.

Khi đề bài đã cho các điều kiện trên, chúng ta có thể biết ngay quy luật ditruyền chi phối là quy luật Menđen.

Trường hợp 2 :

Dựa vào tỷ lệ phân ly kiểu hình ở đời con.

-Nếu lai một cặp tính trạng, mỗi tính trạng do một gen quy định cho kiểuhình là một trong các tỷ lệ sau : 100% ; 1 : 1; 3 : 1; 1 : 2 : 1 (tính trạng trunggian); 2 : 1 (tỷ lệ gây chết). Nhântích các cặp tính trạng cho kết quả giốngđầu bài.

-Khi lai hai hay nhiều cặp tính trạng cho kiểu hình là một trong các tỷ lệsau : (1 : 1)n; (3 : 1)n; (1 : 2 : 1)n....

Trường hợp 3:

Nếu đề bài chỉ cho biết tỷ lệ của một kiểu hình nào đó ở con lai.

-Khi lai một cặp tính trạng, tỷ lệ một kiểu hình được biết bằng hoặc là bộisố của 25% (hay 1/4).

-Khi lai hai cặp tính trạng mà tỷ lệ một kiểu hình được biết bằng, hoặc làbội số của 6,25% hoặc 1/16; hay khi lai n cặp tính trạng mà từ tỷ lệ củakiểu hình đã biết cho phép xác định được số loại giao tử của bố hoặc mẹcó tỷ lệ bằng nhau hoặc là ước số của 25%.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About