[PDF] Tổng hợp lý thuyết và bài tập Hình học 12- Thầy Lê Quang Sinh, ôn thi tốt nghiệp THPT

[PDF] Tổng hợp lý thuyết và bài tập Hình học 12- Thầy Lê Quang Sinh


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN


1. Khái niệm về hình đa diện

Hình đa diện là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn hai tính chất:

 Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không có điểm chung, hoặc chỉ có một đỉnh chung,

hoặc chỉ có một cạnh chung.

 Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Mỗi đa giác như trên được gọi là một mặt của hình đa diện.

Các đỉnh, các cạnh của đa giác ấy theo thứ tự gọi là các đỉnh, các cạnh của hình đa diện.

2. Khái niệm về khối đa diện

Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả hình đa diện đó.

Ví dụ

- Các hình dưới đây là những khối đa diện:

- Các hình dưới đây không phải là những khối đa diện: