[PDF] Tuyển Chọn BT Trắc Nghiệm Mũ - Logarit - Đặng Việt Đông

[PDF] Tuyển Chọn BT Trắc Nghiệm Mũ - Logarit - Đặng Việt Đông

Tác giả: Đặng Việt Đông

Ôn thi tốt nghiệp THPT Toán 

[PDF] Tuyển Chọn BT Trắc Nghiệm Mũ - Logarit - Đặng Việt Đông


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Câu 2:Một người gửi 15 triệu đồng vào ngânhàng theo thể thức lãi kép kỳ hạn một quý với lãi suất1,65% một quý.  Hỏi sau bao nhiêu tháng thì người đó có được ít nhất 20 triệu?A.15B.18C.17D.16

Câu3:Anh An mua nhà trị giá năm trăm triệu đồng theo phương thức trả góp.  Nếu anh Anmuốn trả hếtnợ trong 5 năm và phải trả lãi với mức 6%/năm thì mỗi tháng anh phải trả bao nhiêu tiền? (làm trònđếnnghìnđồng)A.9892000B.8333000C.118698000D.10834000

Câu4:Ông An gửi 100 triệu vào tiết kiệm trong một thời gian khá lâu mà không rút ra với lãi suất ổnđịnh trong mấy chục năm qua là 10%/ 1 năm.  Tết năm nay do ông kẹt tiền nên rút hết ra để gia đìnhđónTết.  Sau khi rút cả vốn lẫn lãi, ông trích ra gần 10 triệu để sắm sửa đồ Tết trong nhà thì ông còn 250triệu. Hỏi ông đã gửitiết kiệm bao nhiêu lâu?A.19 nămB.17 nămC.15 nămD.10 năm

Câu5:Bạn Ninh  gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng  trong thời gian 10 năm với lãi suất5%một năm.  Hỏi rằng bạn Ninh nhận được số tiền nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu nếu ngân hàng  trả lãi suất 5% một tháng?12

ít hơn 1611487,091 đồngB.Nhiều hơn 1611487,091 đồng

Nhiều hơn 1811487,091 đồngD.Ít hơn 1811487,091 đồng

Câu6: Một người, cứ mỗi tháng anh ta gửi vào ngân hàng a đồng theo thể thức lãi kép với lãi suất 0,6%một tháng.  Biết rằng sau 15 tháng người đó nhận được 1 triệu đồng.  Hỏi a bằng bao nhiêu?

5500B.60530C.73201D.63531

Câu 7:Một nghiên cứu cho thấy một nhóm học sinh được xem cùng một danh sách các loài động vật vàđược kiểm tra lại xem họ nhớ bao nhiêu%mỗi tháng. Sauttháng, khả năng nhớ trung bình của nhómhọc sinh tính theo công thứcM(t)7520ln(t1),t0( đơn vị%). Hỏi khoảng bao lâu thì số họcsinh nhớ được danh sách đó dưới10%?.

A. Khoảng24tháng    B.Khoảng22tháng    C.Khoảng25tháng     D.Khoảng32tháng 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About