[PDF] Tuyển Chọn Bài Tập Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán Ứng Dụng - Đặng Việt Đông

 [PDF] Tuyển Chọn Bài Tập Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán Ứng Dụng

Tác giả: Đặng Việt Đông

Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Toán

[PDF] Tuyển Chọn Bài Tập Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán Ứng DụngMua sách tại các trang thương mại uy tín                        

ĐỀ BÀI TỔNG HỢP CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG

Câu 1:Một khối gạch hình lập phương (không thấm nước) có cạnh bằng 2 được đặt vào trong mộtchiếu phễu hình nón tròn xoay chứa đầy nước theo cách như sau: Một cạnh của viên gạch nằm trên mặt nước (nằm trên một đường kính của mặt này); các đỉnh còn lại nằm trên mặt nón; tâm của viên gạch nằm trên trục của hình nón. Tính thể tích nước còn lại ở trong phễu (làm tròn 2 chữ số thập phân).

A. V =22,27    B.V =22,30    C.V =23.10       D.20,64 

Câu 2:Lãi suất của tiền gửi tiết kiệm của một số ngân hàng thời gian vừa qua liên tục thay đổi.Bạn Châu gửi số tiền ban đầu là 5 triệu đồng với lãi suất 0,7% tháng chưa đầy một năm, thì lãi suất tăng lên 1,15% tháng trong nửa năm tiếp theo và bạn Châu tiếp tục gửi; sau nửa năm đó lãi suấtgiảm xuống còn 0,9% tháng, bạn Châu tiếp tục gửi thêm một số tháng tròn nữa, khi rút tiền bạnChâu được cả vốnlẫn lãi là 5747478,359 đồng (chưa làm tròn). Hỏi bạn Châu đã gửi tiền tiết kiệm trong bao nhiêu tháng ?

A.5        B.12       C.10      D.20

Câu 3:Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình S= t3-3t2+ 4t, trong đó t tính bằng giây(s) và S được tính bằng mét (m). Gia tốc của chất điểm lúc t = 2s bằng:

A.4m/s2.       B.6m/s2.      C.8m/s2.           D.12m/s2.

Câu 4:Cho 4 hình cầu có cùng bán kính bằng 2006-1và chúng được sắp xếp sao cho đôi một tiếpxúc nhau. Ta dựng 4 mặt phẳng sao cho mỗi mặt phẳng đều tiếp xúc với 3 hình cầu và không cóđiểm chung với hìnhcầu còn lại. Bốn mặt phẳng đó tạo nên một hình tứ diện. Gọi V là thể tích củakhối tứ diện đó (làm tròn 2 chữ số thập phân), khi đó thể tích V là:

A. V = 1,45        B. V = 1,55     C. V = 1,43       D. V = 1,44

Câu 3:Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình S = t3+ 3t2–9t + 27,trong đó t tính bằnggiây (s) và S được tính bằng mét (m). Gia tốc của chuyển động tại thời điểm vận tốc triệt tiêu là:

A.0m/s2.         B.6m/s2.      C.24m/s2.      D.12m/s2.

Câu 5:An vừa trúng tuyển đại học được ngân hàng cho vay vốn trong bốn năm đại học, mỗi năm10.000.000 đồng để nộp học phí với lãi xuấtưu đãi 7,8% một năm. Sau khi tốt nghiệp đại học Anphải trả góp cho ngân hàng số tiền m đồng (không đổi) cũng với lãi xuất 7,8% một năm trong vòng5 năm. Tính số tiền m hàng tháng An phải trả cho ngân hàng (làm trònđến hàng đơn vị).

A.005500      B.100305     C.1003350      D.1005530


Post a Comment

Previous Post Next Post

About