ta.png

[PDF] Tuyển Tập 600 Câu Trắc Nghiệm Lượng Giác 11 có đáp án

[PDF] Tuyển Tập 600 Câu Trắc Nghiệm Lượng Giác 11 

Kèm đáp án và lời giải chi tiết
[PDF] Tuyển Tập 600 Câu Trắc Nghiệm Lượng Giác 11 có đáp ánMua sách tại các trang thương mại uy tín                        


BÀI 1. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CẦN NẮM.
BÀI 2. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
Dạng 2.1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác.
Để tìm tập xác định của hàm số lượng giác ta cần nhớ:
+ Điều kiện xác định hàm số: y = tan f(x), y = cot f(x).
+ Một số trường hợp tìm tập xác định thường gặp.
+ Cần nhớ những trường hợp đặc biệt.
Dạng 2.2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác.
+ Dựa vào tập giá trị của hàm số lượng giác.
+ Kết luận: max y = M và min y = m.
Dạng 2.3. Xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác.
+ Tìm tập xác định D của hàm số lượng giác.
+ Tính f(-x), nghĩa là sẽ thay x bằng -x, so sánh với f(x).

BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
A. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN.
B. MỘT SỐ KỸ NĂNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
Dạng 3.1. Sử dụng thành thạo cung liên kết: cung đối nhau, cung bù nhau, cung phụ nhau, cung hơn kém π, cung hơn kém π/2, tính chu kỳ.
Dạng 3.2. Ghép cung thích hợp để áp dụng công thức tích thành tổng.
Khi áp dụng tổng thành tích đối với hai hàm sin và cosin thì nên nhẩm (tổng và hiệu) hai cung mới này trước để nhóm hạng tử thích hợp sao cho xuất hiện nhân tử chung (cùng cung) với hạng tử còn lại hoặc cụm ghép khác trong phương trình cần giải.
Dạng 3.3. Hạ bậc khi gặp bậc chẵn của sin và cos.
Mục đích cả việc hạ bậc để triệt tiêu hằng số không mong muốn và nhóm hạng tử thích hợp để sau khi áp dụng công thức (tổng thành tích sau khi hạ bậc) sẽ xuất hiện nhân tử chung hoặc làm bài toán đơn giản hơn.
Dạng 3.4. Xác định nhân tử chung để đưa về phương trình tích.
Đa số đề thi, kiểm tra thường là những phương trình đưa về tích số. Do đó, trước khi giải ta phải quan sát xem chúng có những lượng nhân tử chung nào, sau đó định hướng để tách, ghép, nhóm phù hợp.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About